Biggles za železnou oponou

Zcela náhodou Biggles objeví, že v Anglii pobývá Erich von Stalhein. Nechá ho sledovat a zjistí že verbuje mladé vojáky do mezinárodní brigády, která však sídlí na druhé straně opony, v Československu. Stalhein právě přemlouvá pro vstup do brygády gardistu Rosse. Biggles Rosse přesvědčí, aby nabídku přijal. Plánuje, že ho bude sledovat a v případě potřeby zakročí. Ross tedy podle Stailheinových instrukcí odcestuje do Paříže, kde ho vyzvedne další člen organizace a dopraví ho do Prahy. To vše Biggles sleduje, ale v Praze Rosse ztratí. Avšak zjistí, že tito vojáci jsou odváženi do Manchurie, odkud jsou nuceni vysílat propagandu, která má podlomit vůli amerických vojáků bojujících v Korei. Nečekaně zde také narazí na Stalheina a jen tak tak se mu podaří dostat se na druhou stranu opony. Poté se mu málem podaří Rosse kontaktovat v ruské části Berlína, ale Stalhein je již ostražitější. Nezbývá mu tedy nic jiného, než osvobodit Rosse z tábora v Manchurii. Při bleskové akci se jim podaří osvobodit nejenom Rosse, ale i další vojáky, nejenom z Británie, ale také z Francie či Ameriky.

Letadla v tomto díle: Percival Proctor, Douglas DC.3, Yak, L1, Scorpion